Pregled proizvoda po specifikacijama
Za detalje kliknite na sliku i skinite PDF katalog
Proizvod Vrsta Materijal Izdržljivost
Odvijač VDE Sa šlicom Chrom-Vanadium-Molybdan čelik Za radove pod naponom do 1000V
Odvijač VDE Komplet Chrom-Vanadium-Molybdan čelik Za radove pod naponom do 1000V
Odvijač VDE TORX set Chrom-Vanadium-Molybdan čelik Za radove pod naponom do 1000V
Odvijač VDE Plosnati Chrom-Vanadium-Molybdan čelik Za radove pod naponom do 1000V
Odvijač VDE 200-250 V Chrom-Vanadium-Molybdan čelik Za radove pod naponom do 1000V
Ispitivač VDE 200-250 V Chrom-Vanadium-Molybdan čelik Za radove pod naponom do 1000V
Ispitivač VDE 6-24 V Chrom-Vanadium-Molybdan čelik Za radove pod naponom do 1000V
Ispitivač VDE 100-500 V Chrom-Vanadium-Molybdan čelik Za radove pod naponom do 1000V
Ispitivač WIBRE duspol WIBRE duspol Chrom-Vanadium-Molybdan čelik Za radove pod naponom do 750V
Električarska kliješta 160 mm Chrom-Vanadium-Molybdan čelik Za radove pod naponom do 1000V
Električarska kliješta 200 mm Chrom-Vanadium-Molybdan čelik Za radove pod naponom do 1000V
Električarska kliješta Set Chrom-Vanadium-Molybdan čelik Za radove pod naponom do 1000V
Bit Plosnati Chrom-Vanadium čelik
Bit Križni PH Chrom-Vanadium čelik
Bit Torx Chrom-Vanadium čelik
Bit Križni PZ Chrom-Vanadium čelik
IMBUS ključevi Set Chrom-Vanadium čelik

DOWNLOAD KATALOGA U PDF-u