Pregled proizvoda po specifikacijama
Za detalje kliknite na sliku i skinite PDF katalog
Proizvod Presjek Skidanje unutrašnje izolacije Skidanje vanjske izolacije
Nož 4-28 mm DA DA
Alat 4,8-7,5 mm DA DA
Kliješta 0,2-6 mm DA DA

DOWNLOAD KATALOGA U PDF-u