Pregled proizvoda po specifikacijama
Za detalje kliknite na sliku i skinite PDF katalog
Proizvod Faze Ampera Volt
Induktivno brojilo Monofazno 10 (40) 220 V
Induktivno brojilo Trofazno 10 (40) 380 V
Modularna interna brojila Monofazno 25 230 V
Modularna interna brojila Monofazno 32 230 V
Modularna interna brojila Monofazno 65 230 V
Modularna interna brojila Trofazno 80 230 V

DOWNLOAD KATALOGA U PDF-u