Pregled proizvoda po specifikacijama
Za detalje kliknite na sliku i skinite PDF katalog
Proizvod A Pol Moduli V
Bistabilni relej 16 1 1 230 V
Bistabilni relej 16 2 1 230 V
Proizvod Vremenski period Moduli V
Multifunkcionalni relej 0,05 s do 10 dana 1 24 V AC/DC
Multifunkcionalni relej 0,05 s do 10 dana 1 110V-240V AC

DOWNLOAD KATALOGA U PDF-u