Pregled proizvoda po specifikacijama
Za detalje kliknite na sliku i skinite PDF katalog
Proizvod Opis Žarulja Dužina kabela IP zaštita
Neonska prijenosna lampa 230V (elektronska) Lampa sa PVC priključnim kabelom H05VV-F / 5 m T5-8 W 5 m IP20
Neonska prijenosna lampa 230V (elektronska) Lampa sa gumenim priključnim kabelom H05RN-F / 5 m T5-8 W 5 m IP55
Neonska profesionalna lampa 230V sa prekidačem Lampa sa gumenim priključnim kabelom H05RN-F-F / 5 m PC-G23-11 W 5 m IP55
Neonska profesionalna lampa 230V sa prekidačem Lampa sa PVC priključnim kabelom H05VV-F / 5 m PC-G23-11 W 5 m IP55
Proizvod MAX snaga Dužina kabela IP zaštita
Prijenosna ručna lampa (PVC koš) 60 W 5 m IP20
Prijenosna ručna lampa (PVC koš) 60 W Bez kabela IP20
Lampa za infracrvenu žarulju (za preradarstvo i svinjogojstvo) 250 W 2,5 m IP X4
Prijenosna ručna lampa (PVC koš) 60 W 5 m IP20
Prijenosna ručna lampa (PVC koš) 60 W 10 m IP20
Prijenosna ručna lampa (PVC koš) 100 W 5 m IP20
Prijenosna ručna lampa (PVC koš) 100 W 10 m IP20

DOWNLOAD KATALOGA U PDF-u