Pregled proizvoda po specifikacijama
Za detalje kliknite na sliku i skinite PDF katalog
Proizvod Kon. AC1 - V / kW AC3 - V / kW
Sklopnici 20 A 2 230V/4,6 kW /
Sklopnici 25 A 4 230V/10 kW 400V/4 kW
Sklopnici 40 A 4 230V/16 kW 400V/12,5 kW
Sklopnici 63 A 4 230V/25 kW 400V/15 kW
Proizvod Montaža
Kučište za motorno zaštitne sklopke Nadžbukna
Kučište za motorno zaštitne sklopke Pdžbukna
Proizvod A Od-do A Moduli
Motorna zaštitna sklopka 25 1,6 - 2,6 2
Motorna zaštitna sklopka 25 2,5 - 4 2
Motorna zaštitna sklopka 25 4 - 6,3 2
Motorna zaštitna sklopka 25 6,3 - 10 2
Motorna zaštitna sklopka 25 10 - 16 2
Motorna zaštitna sklopka 25 16 - 20 2
Motorna zaštitna sklopka 25 20 - 25 2
Proizvod A Za sklopnike
Motorna zaštitna 16 K2 09
Motorna zaštitna 16 K2 09
Motorna zaštitna 16 K2 09, K2 12
Motorna zaštitna 16 K2 12
Motorna zaštitna 16 K2 12, K2 16
Motorna zaštitna 16 K2 16, K2 23
Motorna zaštitna 16 K2 23
Motorna zaštitna 14 K2 23
Motorna zaštitna 20 K2 23
Motorna zaštitna 28 K2 23, K2 30
Motorna zaštitna 32 K2 30

DOWNLOAD KATALOGA U PDF-u