Pregled proizvoda po specifikacijama
Za detalje kliknite na sliku i skinite PDF katalog
Proizvod Watt Grlo Dužina Snaga svjetla
Izvedba: FLS za konvencionalne prigušnice (KVG) 11 W G23 214 900 lm
Izvedba: FLS za konvencionalne prigušnice (KVG) 7 W G23 114 400 lm
Izvedba: FLD za konvencionalne prigušnice (KVG) 10 W G24d-1 95 600 lm
Izvedba: FLD za konvencionalne prigušnice (KVG) 13 W G24d-1 115 900 lm
Izvedba: FLD za konvencionalne prigušnice (KVG) 18 W G24d-2 145 1200 lm
Izvedba: FLD za konvencionalne prigušnice (KVG) 26 W G24d-3 149 1800 lm

DOWNLOAD KATALOGA U PDF-u